Profile

My photo
yeah . . . just another blogger ... Alumnus VI KL; MU KL Retiree since 2001 Former workplaces : Public Services Commission, Malaysia. Ministry of Education, Malaysia. Oxford University Press. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.; Gapura Cita Sdn Bhd. Positions before retirement: Translator, Editor, Editorial Manager, Director, Publishing Consultant. Principle: Likes to live simple....... and will stay simple.

Saturday, April 22, 2017

Mazlyn's Long Call

Assalamualaikum 
dan
Selamat Sejahtera

Tan Sri Md Raus Sharif telah dilantik sebagai Ketua Hakim Negara yang baru pada 2 April 2017 menggantikan Tun Arifin Zakaria yang cukup tempoh perkhidmatannya pada usia 66 tahun 6 bulan.Setinggi-tinggi tahniah atas perlantikan ini 
TAN SRI MD RAUS SHARIF 
Bersempena perlantikan Tan Sri Md Raus Sharif itu, penulis terkenang akan peristiwa 11 tahun  lalu ketika mana ...  Mazlyn Hanim bt Abdul Majid ... telah di terima masuk dan didaftarai sebagai Peguambela dan Peguamcara Mahkamah Tinggi Malaya pada tahun 2006. 

Tan Sri Md Raus Shariff ketika itu bertindak sebagai Hakim yang mendengar permohonan Mazlyn Hanim untuk diterima masuk sebagai seorang Peguambela dan Peguamcara.

A Call To The Bar 

Tahniah 
MAZLYN HANIMAlhamdulillah


bamuda
dsuarang.blogspot.comSunday, April 16, 2017